Skabelse og undergang

Skabelse og Undergang – i egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter sætter fokus på mytegenren og på, hvordan denne kan sige noget alment sandt om tilværelsen. Eleverne skal arbejde med temaerne skabelse og undergang i tre mytespor for herigennem at få en opfattelse af forholdet mellem de to begreber som en grundlæggende rytme eller bølgebevægelse i tilværelsen.
Continue Reading