Indskoling

Preben og Ingeborg — børn af korstogenes tid

Dette undervisningsforløb er bygget op om historien om den danske dreng Preben og den vendiske pige Ingeborg, der oplever korstoget mod venderne fra hver lejr i børnehøjde. Historien er flettet ind i bogen ”Absalon og Arkona”, som følger med i materialet som klassesæt.
mere
Indskoling

Han gik sig over sø og land

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem fortællinger fra Det Nye Testamente: Marias bebudelse, Jesus ́ fødsel, Den barmhjertige samaritaner, vandringen på søen og påskefortællingen med fokus på Peters svigt.
mere
Indskoling

Hans og de forbudte sandheder

I dette undervisningsforløb lærer eleverne om Hans Tausens og Antvorskov Klosters betydning for ca. 500 år siden. Klostret blev dengang drevet af hospitalsordenen johanniterne, der her opbyggede et hospital med al den lægefaglige ekspertise, middelalderen kunne opvise.
mere
Indskoling

På sporet af gråbrødrenes skat

I året 1517 breder reformationen i nabolandene sig så småt til Danmark. Og gråbrødrene i Kalundborg må afstå det meste guld og gods til kongen og finde helt nye måder at leve klosterlivet på. En af hovedpersonerne i gråbrødrenes historie i Kalundborg er Melchior Jensen, der var kannik i klosteret på den tid.
mere
Indskoling

Der var engang

Hvad skete der i Danmark for ca. 500 år siden? Hvem var konge, og hvad gjorde han for at gøre indbyggerne glade? Var der krig, og hvem angreb hvem? Havde vi også en dronning ...
mere
Indskoling

Det magiske æble

I dette materiale bliver eleverne på en naturlig måde guidet til at forstå, at ord og ting kan have en symbolsk betydning. Til dette bruges i første omgang æblet, der spiller ...
mere
Indskoling

Mod med mere – om mod og livsmod i Bibelen og Astrid Lindgrens fortællinger

Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget, man har? Eller er det noget, man får? Projektet præsenterer eleverne for modets mange lag og ...
mere
Indskoling

Bibi og æbletræet

”Bibi og æbletræet” er et tværfagligt under- visningsmateriale til indskolingen, der tager udgangspunkt i æbletræets cyklus og derefter perspektiverer til relevante bibelske fortællinger.
mere
Indskoling Mellemtrin

Lydspor – Leg med lyd i bibelske fortællinger

På skolen arbejder eleverne med fem bibelske fortællinger på en IT-platform, hvor de sampler deres egen lydfortælling af reallyde og orgelmusik. Som introduktion til projektet ser eleverne en ny animationsfilm, der fortæller, hvordan musikken kan gribe og forandre. I den lokale kirke møder eleverne organisten, der viser, hvordan orglet kan skabe forskellige stemninger.
mere
Indskoling Mellemtrin

Halloween og Helgener

Halloween og helgener er et fleksibelt undervisningsmateriale til faget kristendomskundskab for 1. - 6.-klasse. Materialet indeholder opgaver og ressourcer, der gør det muligt at sammensætte spændende undervisningsforløb med varieret længde og indhold. Materialet indeholder opgaver og forløb, der gør det muligt at arbejde tværfagligt i forhold til fagene billedkunst, dansk og historie efter eget valg.
mere