Mellemtrin

Momo og tidstyvene

Tiden er temaet i dette undervisningsforløb, der inviterer børnene til at reflektere over tiden som livsvilkår og derfor indeholder en række filosofiske spørgsmål.
mere
Mellemtrin

Helgi Daner

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af den anmelderroste roman, som de tilmeldte klasser modtager i klassesæt. I bogen møder vi drengen Helgi, ...
mere
Mellemtrin

Paulus – Tro og tolerance

Projektet sætter fokus på forholdet mellem religion og kultur i henholdsvis et nutidigt og et historisk perspektiv med bibelens Paulus som gennemgående figur. Projektet tager afsæt i det nyudviklede 3D computerspil ...
mere
Mellemtrin

Lindgren, leg og livsmod – rundt om Astrid Lindgrens forfatterskab

Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimisme og livsmod. Samtidig er hendes fortællinger kendt og elsket af de fleste børn og voksne. Projektet kombinerer en mini forfatterskabslæsning med faglig indsigt i ...
mere
Mellemtrin

Kyndelmisse – lysfest og lanterneværksted

Kyndelmisse betyder lys-messe eller lys-gudstjeneste. I undervisningsmaterialet får eleverne en indføring i kyndelmissens betydning og bygger lanterner af pil og papir. De tilmeldte lærere tilbydes et gratis kursus i lanternefremstilling.
mere
Mellemtrin Udskoling

Martin Luther King

Selv om Martin Luther King og mange af hans tilhængere blev truet, slået, dræbt og fængslet under den årelange kamp, så brugte de aldrig vold. Alligevel nåede de deres mål. Martin Luther King er en af historiens største forbilleder for, hvordan mennesker kan vinde en kamp for frihed og retfærdighed uden brug af vold og terror.
mere
Mellemtrin

Skabelse og undergang

Skabelse og Undergang – i egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter sætter fokus på mytegenren og på, hvordan denne kan sige noget alment sandt om tilværelsen. Eleverne skal arbejde med temaerne skabelse og undergang i tre mytespor for herigennem at få en opfattelse af forholdet mellem de to begreber som en grundlæggende rytme eller bølgebevægelse i tilværelsen.
mere
Indskoling Mellemtrin

Lydspor – Leg med lyd i bibelske fortællinger

På skolen arbejder eleverne med fem bibelske fortællinger på en IT-platform, hvor de sampler deres egen lydfortælling af reallyde og orgelmusik. Som introduktion til projektet ser eleverne en ny animationsfilm, der fortæller, hvordan musikken kan gribe og forandre. I den lokale kirke møder eleverne organisten, der viser, hvordan orglet kan skabe forskellige stemninger.
mere
Indskoling Mellemtrin

Halloween og Helgener

Halloween og helgener er et fleksibelt undervisningsmateriale til faget kristendomskundskab for 1. - 6.-klasse. Materialet indeholder opgaver og ressourcer, der gør det muligt at sammensætte spændende undervisningsforløb med varieret længde og indhold. Materialet indeholder opgaver og forløb, der gør det muligt at arbejde tværfagligt i forhold til fagene billedkunst, dansk og historie efter eget valg.
mere