Udskoling

1968 —protest eller drøm 50 år efter

Men var 1968 nu også så afgørende et år i verdenshistorien? Hvilke begivenheder var med til at skabe blivende forandringer i samfundet og hvilke var bare udtryk for en midlertidig tendens? Hvem skabte et bedre samfund og hvad viste sig at være en uholdbar utopi?
mere
Udskoling

RELIGIONSFRIHED VERDEN RUNDT

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis.
mere
Mellemtrin Udskoling

Kongen og Munken

Kongen og munken er et undervisningsforløb om reformationen i Danmark, der tager udgangspunkt i en ny historisk fortælling om reformationens hovedpersoner, der er udarbejdet af SKKS i samarbejde med lektør Jørgen Jørgensen og tegneren Thierry Capezzone i anledning af reformationsjubilæet.
mere
Udskoling

I Rosens Navn

I 1986 blev Umberto Ecos roman, Rosens navn (1980), filmatiseret som en middelalderkrimi. Eleverne skal ud fra filmen, finde tegn og spor, der belyser filmens pointer.
mere
Udskoling

Gud, Luther og velfærdsstaten

Undervisningsforløbet perspektiverer de samfundsmæs - sige aspekter af de omvæltninger der fandt sted under reformationen. Et begrænset antal klasser tilbydes at afvikle rollespil - let i København ved en rollespils-event den 5. september 2017.
mere
Udskoling

Hvem ringer klokkerne for?

I de danske kirker er klokken ofte den ældste brugsgenstand. Klokkeringning er en del af dansk kulturarv, og den er i nyere tid blevet udvidet med klokkespil, som f.eks. i Vor Frue Kirke i Kalundborg.
mere
Mellemtrin Udskoling

Tro og overtro på Borreby Slot

Undervisningsforløbet begynder med læsning af eventyret, hvor eleverne arbejder danskfagligt og perspektiverer til H.C. Andersens øvrige forfatterskab. Dernæst får eleverne en historisk introduktion til slottets og egnens historie i 1600-tallets Danmark hvor fortællingen foregår.
mere
Udskoling

Star Wars

Star Wars er et af de største populærkulturelle fænomener i nyere tid. Succesen skyldes ikke kun en fascination af rumskibe, eksotiske væsner og lyssværdsdueller, men også den mytologi som George Lucas ...
mere
Udskoling

Religionsfrihed – Rum til at tænke og tro

I projektet udfordres eleverne til at tage stilling til en række etiske dilemmaer, hvor mødet med forskellige  menneskers tro er omdrejningspunktet. Gennem dialog og rollespilsbaseret gruppearbejde guides eleverne til at forstå, ...
mere
Udskoling

Islamismens ideologiske rødder – Hvorfor terror?

Hvad skal vi fortælle vores børn om Islam og muslimer, når verden igen og igen rammes af terror fra islamistiske bev- ægelser som Islamisk Stat og Al-Qaeda? Hvorfra kommer motiver og værdier, der kan forklare de hensynsløse angreb på civilbefolkningen? Hvad kan man gøre for at modvirke denne form for terror? Kan man løse problemet med krig og modangreb?
mere