Udskoling

Gud, Luther og velfærdsstaten

Undervisningsforløbet perspektiverer de samfundsmæs - sige aspekter af de omvæltninger der fandt sted under reformationen. Et begrænset antal klasser tilbydes at afvikle rollespil - let i København ved en rollespils-event den 5. september 2017.
mere
Udskoling

Hvem ringer klokkerne for?

I de danske kirker er klokken ofte den ældste brugsgenstand. Klokkeringning er en del af dansk kulturarv, og den er i nyere tid blevet udvidet med klokkespil, som f.eks. i Vor Frue Kirke i Kalundborg.
mere
Mellemtrin Udskoling

Tro og overtro på Borreby Slot

Undervisningsforløbet begynder med læsning af eventyret, hvor eleverne arbejder danskfagligt og perspektiverer til H.C. Andersens øvrige forfatterskab. Dernæst får eleverne en historisk introduktion til slottets og egnens historie i 1600-tallets Danmark hvor fortællingen foregår.
mere
Udskoling

Star Wars

Star Wars er et af de største populærkulturelle fænomener i nyere tid. Succesen skyldes ikke kun en fascination af rumskibe, eksotiske væsner og lyssværdsdueller, men også den mytologi som George Lucas ...
mere
Udskoling

Religionsfrihed – Rum til at tænke og tro

I projektet udfordres eleverne til at tage stilling til en række etiske dilemmaer, hvor mødet med forskellige  menneskers tro er omdrejningspunktet. Gennem dialog og rollespilsbaseret gruppearbejde guides eleverne til at forstå, ...
mere
Udskoling

Islamismens ideologiske rødder – Hvorfor terror?

Hvad skal vi fortælle vores børn om Islam og muslimer, når verden igen og igen rammes af terror fra islamistiske bev- ægelser som Islamisk Stat og Al-Qaeda? Hvorfra kommer motiver og værdier, der kan forklare de hensynsløse angreb på civilbefolkningen? Hvad kan man gøre for at modvirke denne form for terror? Kan man løse problemet med krig og modangreb?
mere
Mellemtrin Udskoling

Martin Luther King

Selv om Martin Luther King og mange af hans tilhængere blev truet, slået, dræbt og fængslet under den årelange kamp, så brugte de aldrig vold. Alligevel nåede de deres mål. Martin Luther King er en af historiens største forbilleder for, hvordan mennesker kan vinde en kamp for frihed og retfærdighed uden brug af vold og terror.
mere
Udskoling

Bibelen som popmusik

Hvordan lyder de største af Bibelens fortællinger, når de musikalsk fortolkes af moderne danske kunstnere som fx Per Vers, Basim, Eivør og Dicte? Og hvordan stemmer de musikalske udtryk overens med de bibelske forlæg? Undervejs i forløbet skal eleverne læse, lytte og analysere tekster og musik. Forløbet munder ud i en spændende udfordring, hvor eleverne selv skal prøve kræfter med at fremstille en musikvideo til et kendt nummer.
mere
Udskoling

På kant med Kierkegaard

Projektet introducerer eleverne for Søren Kierkegaard og fem centrale Kierkegaard-begreber: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Projektet tager afsæt i 5 kunstneriske fortolkninger af begreberne samt Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard.
mere