Antvorskov Kloster —middelalderens Rigshospital
I dette undervisningsforløb lærer eleverne om Hans Tausens og Antvorskov Klosters betydning for ca. 500 år siden. Klostret blev dengang drevet af hospitalsorde – nen johanniterne, der her opbyggede et hospital med al den lægefaglige ekspertise, middelalderen kunne opvise. Det var datidens og johanniternes hovedsæde i Norden. Eleverne møder johannitermunken Erasmus på klosterru – inen, der fortæller om middelalderens værste sygdomme og viser vigtige redskaber og lægeurter frem for eleverne.

Hvem kan finde Hans Tausens tilflugtssted i Slagelse
I året 1525 vendte munken Hans Tausen tilbage til Antvorskov fra sit studieophold i Wittenberg, stærkt påvirket af sit møde med reformatoren Martin Luther. Snart blev han forfulgt for sine kætterske prædikener i Antvorskov Kloster. Fra Antvorskov Kloster følger eleverne Hans Tausens spor mod byen, hvor de efter flere poster ender i Sct. Mikkels Kirke.

Et møde med Hans Tausen i Sct. Mikkels Kirke
I Sct. Mikkels kirke finder eleverne Hans Tausen, der sidder og skriver salmer ved orglet. Hans Tausen fortæl – ler om sine problemer, og hvad han har tænkt sig at lave om på i kirken. Besøget i kirken afsluttes med, at Hans Tausen lærer eleverne at synge både nogle vers på latin og nogle vers fra en af hans nye salmer. Inden hjemtu – ren spiser klassen deres madpakker i kirkeladen, hvor de også får en sodavand

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Elevhæfte med opgaver
• Kort over Slagelse
• Klassesæt med munkedragter
• Kirkebesøg

Tilmelding

Felter med * er obligatoriske