Lær om religionskonflikter verden rundt
Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN’s
menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men
rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis.

Hvorfor stoppes krænkerne af religionsfrihed ikke?
Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er masser af eksempler på, at
repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og krænkede. Det er det eleverne
skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser
af den.

Eleverne arbejder på projektets IT-platform
I 2017 besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport
om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s nye rapportør
til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere
til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platforn udviklet specielt til forløbet, hvor der vekselvirkes
mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger
i klassen.

Som afslutning på forløbet skal eleverne give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig
sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.

Tilmelding

Felter med * er obligatoriske