Tro og overtro på Borreby Slot

Undervisningsforløbet begynder med læsning af eventyret, hvor eleverne arbejder danskfagligt og perspektiverer til H.C. Andersens øvrige forfatterskab. Dernæst får eleverne en historisk introduktion til slottets og egnens historie i 1600-tallets Danmark hvor fortællingen foregår.
Continue Reading

Momo og tidstyvene

Tiden er temaet i dette undervisningsforløb, der inviterer børnene til at reflektere over tiden som livsvilkår og derfor indeholder en række filosofiske spørgsmål.
Continue Reading

Han gik sig over sø og land

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem fortællinger fra Det Nye Testamente: Marias bebudelse, Jesus ́ fødsel, Den barmhjertige samaritaner, vandringen på søen og påskefortællingen med fokus på Peters svigt.
Continue Reading

Kyndelmisse – lysfest og lanterneværksted

Kyndelmisse betyder lys-messe eller lys-gudstjeneste. I undervisningsmaterialet får eleverne en indføring i kyndelmissens betydning og bygger lanterner af pil og papir. De tilmeldte lærere tilbydes et gratis kursus i lanternefremstilling.
Continue Reading

Islamismens ideologiske rødder – Hvorfor terror?

Hvad skal vi fortælle vores børn om Islam og muslimer, når verden igen og igen rammes af terror fra islamistiske bev- ægelser som Islamisk Stat og Al-Qaeda? Hvorfra kommer motiver og værdier, der kan forklare de hensynsløse angreb på civilbefolkningen? Hvad kan man gøre for at modvirke denne form for terror? Kan man løse problemet med krig og modangreb?
Continue Reading

Martin Luther King

Selv om Martin Luther King og mange af hans tilhængere blev truet, slået, dræbt og fængslet under den årelange kamp, så brugte de aldrig vold. Alligevel nåede de deres mål. Martin Luther King er en af historiens største forbilleder for, hvordan mennesker kan vinde en kamp for frihed og retfærdighed uden brug af vold og terror.
Continue Reading