Bibi og æbletræet

”Bibi og æbletræet” er et tværfagligt under- visningsmateriale til indskolingen, der tager udgangspunkt i æbletræets cyklus og derefter perspektiverer til relevante bibelske fortællinger.
Continue Reading

Bibelen som popmusik

Hvordan lyder de største af Bibelens fortællinger, når de musikalsk fortolkes af moderne danske kunstnere som fx Per Vers, Basim, Eivør og Dicte? Og hvordan stemmer de musikalske udtryk overens med de bibelske forlæg? Undervejs i forløbet skal eleverne læse, lytte og analysere tekster og musik. Forløbet munder ud i en spændende udfordring, hvor eleverne selv skal prøve kræfter med at fremstille en musikvideo til et kendt nummer.
Continue Reading

På kant med Kierkegaard

Projektet introducerer eleverne for Søren Kierkegaard og fem centrale Kierkegaard-begreber: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Projektet tager afsæt i 5 kunstneriske fortolkninger af begreberne samt Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard.
Continue Reading

Lydspor – Leg med lyd i bibelske fortællinger

På skolen arbejder eleverne med fem bibelske fortællinger på en IT-platform, hvor de sampler deres egen lydfortælling af reallyde og orgelmusik. Som introduktion til projektet ser eleverne en ny animationsfilm, der fortæller, hvordan musikken kan gribe og forandre. I den lokale kirke møder eleverne organisten, der viser, hvordan orglet kan skabe forskellige stemninger.
Continue Reading

Halloweens uhyggelige symboler

Halloween og helgener er et fleksibelt undervisningsmateriale til faget kristendomskundskab for 1. - 6.-klasse. Materialet indeholder opgaver og ressourcer, der gør det muligt at sammensætte spændende undervisningsforløb med varieret længde og indhold. Materialet indeholder opgaver og forløb, der gør det muligt at arbejde tværfagligt i forhold til fagene billedkunst, dansk og historie efter eget valg.
Continue Reading