På kant med Kierkegaard

Projektet introducerer eleverne for Søren Kierkegaard og fem centrale Kierkegaard-begreber: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Projektet tager afsæt i 5 kunstneriske fortolkninger af begreberne samt Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard.
halloween-helgener-

Halloween og helgener er et fleksibelt undervisningsmateriale til faget kristendomskundskab for 1. - 6.-klasse. Materialet indeholder opgaver og ressourcer, der gør det muligt at sammensætte spændende undervisningsforløb med varieret længde og indhold. Materialet indeholder opgaver og forløb, der gør det muligt at arbejde tværfagligt i forhold til fagene billedkunst, dansk og historie efter eget valg.
halloween-helgener-

Halloween og helgener er et fleksibelt undervisningsmateriale til faget kristendomskundskab for 1. - 6.-klasse. Materialet indeholder opgaver og ressourcer, der gør det muligt at sammensætte spændende undervisningsforløb med varieret længde og indhold. Materialet indeholder opgaver og forløb, der gør det muligt at arbejde tværfagligt i forhold til fagene billedkunst, dansk og historie efter eget valg.