Undervisningsforløbet perspektiverer de samfundsmæs – sige aspekter af de omvæltninger der fandt sted under reformationen.

Reformationen og samfundsændringerne
Eleverne skal arbejde med Martin Luther og med reformationen i Danmark, samt forholde sig reflekterende til hvordan fortællinger om reformationen formidles og af hvem. Desuden skal de undersøge hvor man kan se spor fra reformationen i den nuværende danske velfærdsstat.

Rollespil og dilemmaer
Eleverne vil gennem rollespil opleve dilemmaer og begi – venheder på reformationens tid med nutidig relevans. Den efterfølgende undervisning vil tage udgangspunkt heri. Alle klasser tilbydes et lettilgængeligt rollespil med manuskript og spilleregler. Spillet afvikles som afslutning på projektet enten på skolen eller i den lokale kirke.

Rollespils-event i København
Et begrænset antal klasser tilbydes at afvikle rollespil – let i København ved en rollespils-event den 5. september 2017. Man tilmelder sig på den almindelige tilmeldings – blanket under projektet her på hjemmesiden. Det er først til mølle princippet. Bemærk! Tilmeldingsfristen til rollespil – let i København er allerede 30. juni 2017! Projektet er støttet af Folketingets pulje til markering af 500-året for reformationen.

Materialet indeholder
Lærervejledning med kopisider mv.
Rollespilshæfte til rollespil på skolen eller i den lokale kirke.
Tilbud om rollespil i København den 5. september.

Tilmelding + Rollespil

Felter med * er obligatoriske