Ofringer i jernalder og vikingetid

Kan Sif og Gro forhindre, at lille Hilde bliver ofret til Nerthus? Kan Ulfs far give et offer, der både skaber ro i lands­byen og vender krigslykken? Og har munken Halfdan ret i, at Hvide Krist er mere kraftfuld end alle andre guder? I projektet sammenlignes offerets betydning i forskellige religioner til forskellige tider.

Læse- og opgavehæfte med tre historiske fortællinger

Eleverne skal i projektet arbejde med ofringer i jernalder og vikingetid samt med kristendommens udlægning af ofret som en gave fra guden til menneskene. I den forbindelse arbejder eleverne også kirkehistorisk med overgan­gen fra den nordiske religion til kristendom. På baggrund af tre fotoillustrerede historiske fortællinger, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne fordybe sig i offerbegrebet.

Tag klassen på en tidsrejse til Sagnlandet Lejre

Klasser kan som led i projektet komme på besøg i Sagnlandet Lejre, hvor eleverne på en tidsrejse gennem jernalder og vikingetid oplever datidens dagligdag og offerritualer. Eleverne møder også Halfdan munk, der forsøger at om­vende vikingerne til Hvide Krist. Projektet kan afvikles uden besøget i Sagnlandet.

Materialet indeholder:
– Lærervejledning med undervisningsplan
– Læse- og opgavehæfte i klassesæt
– Hjemmeside
– Kirkebesøg
– Besøg i Sagnlandet Lejre (begrænset antal pladser!)

Tilmelding

"*" indicates required fields

Hidden
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.