Et projekt om det helliges betydning for Israel-Palæstina-konflikten.
I Fælles Mål optræder begrebet den religiøse dimension som udtryk for det, der er betydningsfuldt
og vigtigt i menneskers liv. Sammen med begrebet det hellige er den religiøse dimension afgørende for forståelsen af, hvad religion, tro og overbevisning er for nogen størrelser.

Jesusalem som udgangspunkt
I dette projekt tages der afsæt i Jerusalem som helligsted for de tre store monoteistiske religioner:
jødedom, kristendom og islam. Hvad betyder Klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de
troende, og hvilken betydning har de forskellige forestillinger om det hellige for konflikten mellem
parterne på stedet? Er den primært religiøst eller politisk betinget?
Formålet med projektet er således, at eleverne erhverver sig indsigt i forestillinger om det hellige
og disse forestillingers implikationer for det samfundsmæssige liv globalt og lokalt.

Krop og bevægelse
Oplægget vil desuden indeholde konkrete ideer til, hvordan man i arbejdet med forståelse af det
hellige kan inddrage krop og bevægelse til at definere grænser mellem det hellige og det profane.
Med projektet følger forslag til varierede undervisningsformer og en række forslag til underemner
med tilhørende problemstillinger, som eleverne kan lade sig inspirere af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i faget.

Tilmelding

"*" indicates required fields

Hidden
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.