Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og krænkede. Det er det eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.

I 2017 besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rap- port om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platforn udviklet specielt til forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger i klassen.

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.

Materialet indeholder
Undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrunds- stof.
Adgang til IT-platform til projektet.

Tilmelding

"*" indicates required fields

Hidden
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.