Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem
bedre end nogensinde før?

Hvorfor fylder dystopier så meget i medierne?
Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på
den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund.
Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne
og håbet så lidt?

Et tværfagligt projekt
Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets
betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret frygt og håb hånd
i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om
paradis og helvede i kristendom og islam – fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har
frygtet og håbet før og nu.

Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen
Eleverne introduceres til den dystopiske genre med en ny novelle skrevet til projektet af Kenneth Bøgh
Andersen. Novellen baserer sig på romanen “De Hvide Mænd” og skildrer et samfund præget af kontrol og
præstationsræs. Universet udfoldes yderligere i et nyproduceret brætspil, hvor eleverne bliver udsat for
forskellige etiske dilemmaer, og hvor de skal forsøge at balancere deres egen overlevelse med hensynet
til andre mennesker. Projektet indeholder også en hjemmeside med et digitalt bibliotek med eksempler
på dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger samt et kirkebesøg.

I hver af projektets faser indsamler eleverne materiale til et endeligt produkt, hvor de skal give deres egne
tanker om frygt og håb et kreativt udtryk.

Tilmelding

Felter med * er obligatoriske