Klimakaravanen 2030 – Grøn verdensklasse – We can do it!

Tidligere Projekter

Projektfakta

Klassetrin: 7.- 9. klasse
Periode: september – maj
Antal lektioner: 6-12
Fag: Dansk, fysik/kemi og kristendomskundskab
Materialet indeholder: Hjemmeside med vejledninger og inspiration, klassesæt med spar-0-metre og måleudstyr til elevernes klimamission i hjemmet, formidlingsbesøg hos SK Forsyning, deltagelse i konkurrencen ”Grøn verdensklasse”.

Klimaundervisning forankret i videnskabelige artikler og film

Mange undersøgelser viser, at mediernes journalistik om klimakrisen ofte fører til, at børn og unge føler afmagt over for budskaberne om den fremskredne opvarmning. Man kan hurtigt komme til at føle, at det næsten er umuligt at redde klimaet og kloden, og at de små ændringer af forbrugsvanerne i hverdagen kan være lige meget. Med Klimakaravanens undervis- ningsforløb vil vi give eleverne en tro på, at vi sammen kan gøre en forskel for at redde fremtidens klima.

2022 – Videnskabens år og fortidens klimaforandringer

Året 2022 er udnævnt til videnskabens år, og hoved- målet med Klimakaravanens undervisningsforløb til udskolingsklasser er at lære eleverne, hvordan positiv formuleret viden og læringsaktiviteter er med til at skabe håb, gåpåmod og en ”we can do it” oplevelse, der udmønter sig i klassens fælles handling.

Alle undervisningsforløb indeholder forskningsba- seret viden ledsaget af praktiske læringsaktiviteter, tilrettelagt som små videnskabelige forsøg.

Bliv grøn verdensklasse – og vind en klassetur til Niels Bohrs Institutte

Grøn verdensklasse er en konkurrence og formid- lingsaktivitet, hvor klassens elever sendes på mis- sion i deres eget hjem med spar-O-metre og andet relevant måleudstyr. Her skal de undersøge mulighederne for at reducere familiens klimaftryk og udarbejde en spareplan. Til sidst indsendes klassens samlede CO2 spareplan så klassen deltager i konkurrencen om en gratis tur til Niels Bohrs Instituttet.

Her besøger eleverne afdelingen ”Is og Klima” og hører om instituttets store iskerneprojekt på Grønland. Hvad fortæller iskernerne om fortidens klimaforandringer, og hvad kan den viden bruges til i arbejdet med fremtidens klima? Under besøget bliver klassen vist rundt i den store iskerne opbevaringshal, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Instituttets formidlere.

RED VERDEN forskningsartikler og KLIMAX-undervisningsfilm

I samarbejde med videnskab.dk arbejder eleverne med KLIMAX-filmene, der indeholder skræddersyet formidling af klimaspørgsmål til elever i udskolingen. Filmene speakes af ungdomsværterne Signe Kragh og Hamid Madjidi og ledsages af opgaver med udgangspunkt i filmenes temaer. Eleverne får også adgang til videnskab.dk ́s RED VERDEN artikelsamling, samt en række artikler, der er udarbejdet i samarbejde med videnskab.dk, så deres ordforråd matcher 7.- 9. klassetrin. Artiklernes emner er valgt, så de matcher temaerne i KLIMAX-filmene.

Book et klassebesøg hos SK Forsyning

I kan også booke et formidlingsbesøg hos SK Forsyning i Slagelse, hvor klassen lærer om, hvordan en større energiproducerende virksom- hed kan være med til at gøre en indsats for at mindske klimabelastningen, når de store for- brugsmængder af el og varme skal produceres.

NY hjemmeside med alle vejledninger, værkstedsbeskrivelser og inspiration

Alle vejledninger og elevopgaver bliver samlet på hjemmesiden: www.klimakaravanen.dk, som forventes klar 1. juli 2022. Her kan I gå på opdagelse i de mange forskellige klimaundervis- ningsforløb og sammensætte dem i forhold til, hvilke fag I ønsker at inddrage.

Kort beskrivelse af projektets indhold fordelt på fag:

Dansk: Eleverne arbejder med skriftlig og mundtlig formidling af fagtekster via KLI- MAX-filmene og de videnskabelige artikler og opgaver udarbejdet i samarbejde med videnskab.dk.

Fysik/kemi: Eleverne arbejder med videnska- beligt baserede løsningsforslag til, hvordan vi i fremtiden kan erstatte traditionelle produkter med mere klimavenlige produkter. Fokus på plantebaseret teknologi og viden om enzy- mers betydning f.eks. i forbindelse med ned- brydning eller om dannelse af plastik og andre restprodukter.

Kristendomskundskab: Eleverne lærer om kli- maforandringernes uretfærdige fordeling, idet det ofte er i de fattigste områder af verden, at klimaforandringerne rammer hårdest. Eleverne præsenteres for tre af Folkekirkens Nødhjælps klimaprojekter og lærer, hvordan man kan hjælpe livstruede befolkningsgrupper med at overleve en lokal klimakatastrofe.

Tilmelding

Al tilmelding foregår via vores hjemmeside. Her kan du tilmelde din klasse under beskrivelsen af hver enkelt undervisningstilbud.

Tilmelding

"*" indicates required fields

Hidden
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.