RELIGIONSFRIHED – PÅ MISSION FOR FN!

Tidligere Projekter

Projektfakta

FAKTA
Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: Kristendomskundskab/
religion, dansk og samfundsfag.
Periode: Januar
Antal lektioner: 4-8 lektioner

Materialet indeholder:
• Undervisningsoplæg med
lærervejledning og baggrundsstof.
• Adgang til IT-platform til
projektet.

Lær om religionskonflikter verden rundt

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis.

Hvorfor stoppes krænkerne af religionsfrihed ikke?

Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og krænkede. Det er det eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og  overtrædelser af den.

Eleverne arbejder på projektets IT-platform

I 2017 besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere
til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platforn udviklet specielt til  forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger i klassen.

Som afslutning på forløbet skal eleverne give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.

Tilmelding

Al tilmelding foregår via vores hjemmeside. Her kan du tilmelde din klasse under beskrivelsen af hver enkelt undervisningstilbud.

Tilmelding

"*" indicates required fields

Hidden
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.