Lær om religionskonflikter verden rundt

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis.

Hvorfor stoppes krænkerne af religionsfrihed ikke?

Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og krænkede. Det er det eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og  overtrædelser af den.

Eleverne arbejder på projektets IT-platform

I 2017 besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere
til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platforn udviklet specielt til  forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger i klassen.

Som afslutning på forløbet skal eleverne give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.

Tilmelding

"*" indicates required fields

Hidden
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.