hc-andersen

Undervisningsforløbet begynder med læsning af eventyret, hvor eleverne arbejder danskfagligt og perspektiverer til H.C. Andersens øvrige forfatterskab. Dernæst får eleverne en historisk introduktion til slottets og egnens historie i 1600-tallets Danmark hvor fortællingen foregår.
momo-og-tidstyvene

Tiden er temaet i dette undervisningsforløb, der inviterer børnene til at reflektere over tiden som livsvilkår og derfor indeholder en række filosofiske spørgsmål.

Dette undervisningsforløb er bygget op om historien om den danske dreng Preben og den vendiske pige Ingeborg, der oplever korstoget mod venderne fra hver lejr i børnehøjde. Historien er flettet ind i bogen ”Absalon og Arkona”, som følger med i materialet som klassesæt.
gik-sig-over-so-og-land-skks

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem fortællinger fra Det Nye Testamente: Marias bebudelse, Jesus ́ fødsel, Den barmhjertige samaritaner, vandringen på søen og påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I dette undervisningsforløb lærer eleverne om Hans Tausens og Antvorskov Klosters betydning for ca. 500 år siden. Klostret blev dengang drevet af hospitalsordenen johanniterne, der her opbyggede et hospital med al den lægefaglige ekspertise, middelalderen kunne opvise.

I året 1517 breder reformationen i nabolandene sig så småt til Danmark. Og gråbrødrene i Kalundborg må afstå det meste guld og gods til kongen og finde helt nye måder at leve klosterlivet på. En af hovedpersonerne i gråbrødrenes historie i Kalundborg er Melchior Jensen, der var kannik i klosteret på den tid.

Tag eleverne med på en tidsrejse gennem kirkens historie! Gennem en nyproduceret tegneserie med børnene Ida og Alfred oplever eleverne en dramatisk fortælling om kirkens historie og kristendommens udvikling i Danmark ...

Hvad skete der i Danmark for ca. 500 år siden? Hvem var konge, og hvad gjorde han for at gøre indbyggerne glade? Var der krig, og hvem angreb hvem? Havde vi også en dronning ...

Star Wars er et af de største populærkulturelle fænomener i nyere tid. Succesen skyldes ikke kun en fascination af rumskibe, eksotiske væsner og lyssværdsdueller, men også den mytologi som George Lucas ...