SKKS
I Rosens Navn

I Rosens Navn

I 1986 blev Umberto Ecos roman, Rosens navn (1980), filmatiseret som en middelalderkrimi. Eleverne skal ud fra filmen, finde tegn og spor, der belyser filmens pointer.

Den Lille Prins

Den Lille Prins

Forløbet tager udgangspunkt i fortællingen om ”Den lille Prins”, hvor eleverne arbejder med både bogen og filmen fra 2016 af samme navn.

1968 —protest eller drøm 50 år efter

1968 —protest eller drøm 50 år efter

Men var 1968 nu også så afgørende et år i verdenshistorien? Hvilke begivenheder var med til at skabe blivende forandringer i samfundet og hvilke var bare udtryk for en midlertidig tendens? Hvem skabte et bedre samfund og hvad viste sig at være en uholdbar utopi?

Kongen og Munken

Kongen og Munken

Kongen og munken er et undervisningsforløb om reformationen i Danmark, der tager udgangspunkt i en ny historisk fortælling om reformationens hovedpersoner, der er udarbejdet af SKKS i samarbejde med lektør Jørgen Jørgensen og tegneren Thierry Capezzone i anledning af reformationsjubilæet.

Gud, Luther og velfærdsstaten

Gud, Luther og velfærdsstaten

Undervisningsforløbet perspektiverer de samfundsmæs – sige aspekter af de omvæltninger der fandt sted under reformationen. Et begrænset antal klasser tilbydes at afvikle rollespil – let i København ved en rollespils-event den 5. september 2017.

Hvem ringer klokkerne for?

Hvem ringer klokkerne for?

I de danske kirker er klokken ofte den ældste brugsgenstand. Klokkeringning er en del af dansk kulturarv, og den er i nyere tid blevet udvidet med klokkespil, som f.eks. i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

Kalundborg, korstog og kalkmalerier

Kalundborg, korstog og kalkmalerier

Kalundborg Korsriddertapet fortæller den spændende historie om Esbern Snare, bisp Absalon og kongerne Valdemar den Stores, Knud Valdemarsøns og Valdemar Sejrs korstog til egnen omkring Østersøen i 11- og 1200-tallet.

Tro og overtro på Borreby Slot

Tro og overtro på Borreby Slot

Undervisningsforløbet begynder med læsning af eventyret, hvor eleverne arbejder danskfagligt og perspektiverer til H.C. Andersens øvrige forfatterskab. Dernæst får eleverne en historisk introduktion til slottets og egnens historie i 1600-tallets Danmark hvor fortællingen foregår.

Momo og tidstyvene

Momo og tidstyvene

Tiden er temaet i dette undervisningsforløb, der inviterer børnene til at reflektere over tiden som livsvilkår og derfor indeholder en række filosofiske spørgsmål.

Preben og Ingeborg — børn af korstogenes tid

Preben og Ingeborg — børn af korstogenes tid

Dette undervisningsforløb er bygget op om historien om den danske dreng Preben og den vendiske pige Ingeborg, der oplever korstoget mod venderne fra hver lejr i børnehøjde. Historien er flettet ind i bogen ”Absalon og Arkona”, som følger med i materialet som klassesæt.

Hans og de forbudte sandheder

Hans og de forbudte sandheder

I dette undervisningsforløb lærer eleverne om Hans Tausens og Antvorskov Klosters betydning for ca. 500 år siden. Klostret blev dengang drevet af hospitalsordenen johanniterne, der her opbyggede et hospital med al den lægefaglige ekspertise, middelalderen kunne opvise.

På sporet af gråbrødrenes skat

På sporet af gråbrødrenes skat

I året 1517 breder reformationen i nabolandene sig så småt til Danmark. Og gråbrødrene i Kalundborg må afstå det meste guld og gods til kongen og finde helt nye måder at leve klosterlivet på. En af hovedpersonerne i gråbrødrenes historie i Kalundborg er Melchior Jensen, der var kannik i klosteret på den tid.

Der var engang

Der var engang

Hvad skete der i Danmark for ca. 500 år siden? Hvem var konge, og hvad gjorde han for at gøre indbyggerne glade? Var der krig, og hvem angreb hvem? Havde vi også en dronning dengang? Og hvad lavede hun? Boede de på et rigtigt slot, og hvordan så det ud? En digital...

Star Wars

Star Wars

Star Wars er et af de største populærkulturelle fænomener i nyere tid. Succesen skyldes ikke kun en fascination af rumskibe, eksotiske væsner og lyssværdsdueller, men også den mytologi som George Lucas har skabt. Gennem filmklip og opgaver guides eleverne til at se,...

Religionsfrihed – Rum til at tænke og tro

Religionsfrihed – Rum til at tænke og tro

I projektet udfordres eleverne til at tage stilling til en række etiske dilemmaer, hvor mødet med forskellige  menneskers tro er omdrejningspunktet. Gennem dialog og rollespilsbaseret gruppearbejde guides eleverne til at forstå, hvad religionsfrihed betyder i praksis....

Helgi Daner

Helgi Daner

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af den anmelderroste roman, som de tilmeldte klasser modtager i klassesæt. I bogen møder vi drengen Helgi, der vokser op på en gård, men det viser sig,...

Paulus – Tro og tolerance

Paulus – Tro og tolerance

Projektet sætter fokus på forholdet mellem religion og kultur i henholdsvis et nutidigt og et historisk perspektiv med bibelens Paulus som gennemgående figur. Projektet tager afsæt i det nyudviklede 3D computerspil ”A Man with a Mission”, hvorfra eleverne arbejder...