kirkeklokker

I de danske kirker er klokken ofte den ældste brugsgenstand. Klokkeringning er en del af dansk kulturarv, og den er i nyere tid blevet udvidet med klokkespil, som f.eks. i Vor Frue Kirke i Kalundborg.

Forløbet tager udgangspunkt i fortællingen om ”Den lille Prins”, hvor eleverne arbejder med både bogen og filmen fra 2016 af samme navn.
danske-salmer

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med fem udvalgte morgensange fra B.S. Ingemanns sangskat. Der arbejdes både med tekstforståelse og med det musikalske udtryk, når sangene bliver øvet på skolen.
hc-andersen

Undervisningsforløbet begynder med læsning af eventyret, hvor eleverne arbejder danskfagligt og perspektiverer til H.C. Andersens øvrige forfatterskab. Dernæst får eleverne en historisk introduktion til slottets og egnens historie i 1600-tallets Danmark hvor fortællingen foregår.
momo-og-tidstyvene

Tiden er temaet i dette undervisningsforløb, der inviterer børnene til at reflektere over tiden som livsvilkår og derfor indeholder en række filosofiske spørgsmål.